Dâu Tây

Dâu Tây

18/09/2015 08:11 SA
140.000 ₫
Bí Xanh

Bí Xanh

18/09/2015 08:11 SA
7.000 ₫
Củ Cải Đỏ

Củ Cải Đỏ

18/09/2015 08:11 SA
65.000 ₫
Súp lơ

Súp lơ

18/09/2015 08:11 SA
25.000 ₫
Ớt đà lạt

Ớt đà lạt

18/09/2015 08:11 SA
65.000 ₫
Nho Mỹ

Nho Mỹ

18/09/2015 08:11 SA
250.000 ₫
Cà Rốt

Cà Rốt

18/09/2015 08:11 SA
25.000 ₫
Danh sách So sánh:
Mã số: [code]

[price]
[brief]
Màu sắc:
[color1]
:
[color2]
:
[color3]
:
[color4]
So sánh
[photos]
Xem thêm
Sắp xếp theo
Hiển thị:
Lưới
Danh sách
Dâu Tây

Dâu Tây

140.000 ₫
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Mới!
Đặc biệt
Thêm vào giỏ
Bí Xanh

Bí Xanh

7.000 ₫
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Mới!
Đặc biệt
Thêm vào giỏ
Củ Cải Đỏ

Củ Cải Đỏ

65.000 ₫
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Súp lơ

Súp lơ

25.000 ₫
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Mới!
Thêm vào giỏ
Ớt đà lạt

Ớt đà lạt

65.000 ₫
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Nho Mỹ

Nho Mỹ

250.000 ₫
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Mới!
Thêm vào giỏ
Cà Rốt

Cà Rốt

25.000 ₫
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Mới!
Thêm vào giỏ
Đậu Hà lan

Đậu Hà lan

35.000 ₫
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Bí Ngô

Bí Ngô

11.000 ₫
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Giỏ hàng của Bạn
Danh sách So sánh:
Mã số: [code]

[price]
[brief]
Màu sắc:
[color1]
:
[color2]
:
[color3]
:
[color4]
[@order_button]
So sánh
[photos]
Sắp xếp theo
Hiển thị:
Lưới
Danh sách


Tính năng
& Giá chi tiết

3.8Tr
5.000.000 ₫

25%
Khuyến mãi

Chọn màu giao diện